Protestantse Gemeente Oude Wetering

PR Commissie Afdrukken

Deze commissie is op verzoek van de kerkenraad voortgekomen uit de redactie van de website van onze gemeente. Gaandeweg bleek meer behoefte te bestaan aan publiciteit dan uitsluitend via de website. Het doel is meer uniformiteit te brengen in de informatie binnen onze gemeente en vooral ook naar buiten toe. Belangrijke activiteit blijft het wekelijks actueel houden van de website, maar daarnaast is ook informatie op papier, zoals bijvoorbeeld deze gemeentegids, van groot belang.

Om de informatie actueel te houden wordt ook uw hulp op prijs gesteld. Indien u bij het doorlezen van deze gids onvolkomenheden ziet of informatie mist, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de PR commissie. De commissie bestaat uit Willy van Ingen Schenau, Maartje de Koning, Rogier Schoenmaker en Corn Tukker. U kunt ons bereiken
voor het kerkblad:
voor de website:  
071 3316240 of 071 3314502