Protestantse Gemeente Oude Wetering

Commissie bloemenverzorgsters Afdrukken

De bloemenarrangementen worden verzorgd door een aantal enthousiaste dames. Elk van hen heeft een maand lang de taak om de versiering te verzorgen. Via het rooster krijgen zij tevens de kleur van de antependia door; daar wordt rekening mee gehouden in de schikking.
Tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd is er een liturgische schikking: met materialen, kleuren en bloemen wordt geprobeerd deze tijd uit te beelden. Op verzoek worden ook de trouw- en rouwdiensten verzorgd. Extra aandacht krijgen uiteraard Kerst, Pasen en Pinksteren: dan wordt de kerk wat uitbundiger versierd.
Ook op de jaarlijkse braderie is deze groep van de partij. Boeketten, bloemstukjes en kleine gebonden arrangementen worden ter plekke gemaakt en de opbrengst is altijd voor een goed doel. Het bijzondere hierbij is wel dat al het materiaal geschonken wordt. Elk jaar weer!
Aanspreekpunt bloemverzorging is Dicky de Jong, 071 3312237.