Protestantse Gemeente Oude Wetering

Belangrijke data Afdrukken

Belangrijke data in 2018
24 februari - 4 maart                Voorjaarsvakantie
14 maart                                   Biddag voor gewas en arbeid
2 mei                                        Gemeenteavond
28 april - 6 mei                         Meivakantie
26 maart - 2 april                      Stille Week / Pasen
10 mei                                      Hemelvaartsdag
20 - 21 mei                               Pinksteren
14 juli - 26 augustus                 Zomervakantie
20 oktober - 28 oktober            Herfstvakantie
7 november                              Dankdag
7 november                              Gemeenteavond
22 december - 6 januari 2019  Kerstvakantie