Protestantse Gemeente Oude Wetering

Kerkenveiling Afdrukken

Op 28 februari 2015 zal er voor de derde maal een kerkenveiling worden gehouden. Noteert u vooral deze datum in uw agenda, want het zou heel jammer zijn als u dit evenement moet missen.
De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen en het programma ziet er weer heel gezellig uit. Zowel voor de ouderen als voor de jeugd zijn er leuke spellen te spelen en wij hopen op de inbreng van mooie kavels om te kunnen veilen. Meer over het programma kunt u lezen in ons kerkblad ‘Langs de Wetering’.
Zoals ook bij de voorgaande kerkenveilingen is de opbrengst weer voor het college van kerkrentmeesters. Met het college is er gezocht naar een speciaal doel voor de opbrengst en dat is gevonden in het vervangen van de verwarmingsketels in de Schakelkerk. Geschatte kosten zijn ± € 5.000. Gezien de opbrengst van de laatste kerkenveiling hopen wij het college van kerkrentmeesters, naast de verwarming, nog verder te kunnen steunen in de kosten van het onderhoud van de gebouwen.
Iedereen die bij de vorige edities van de kerkenveiling aanwezig was, zal bevestigen dat de gezelligheid van samen spelen, samen eten en samen ons sterk maken voor onze kerk, niet alleen naar binnen, maar juist ook naar buiten toe, een bijzondere band schept. We hopen op veel belangstelling, ook van buitenaf.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Gerrit Arie Los,  / 0715018991