Protestantse Gemeente Oude Wetering

Werkgroep Verbeelding Afdrukken

Het doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten, die zich bewegen op het raakvlak van cultuur, samenleving en religie.
Daarin ziet de kerk een taak voor de werkgroep.
Naast de diverse wisselende activiteiten worden de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:
- Regelmatig zal een film gedraaid worden in De Spreng. De films hebben een op menselijke verhoudingen gerichte inhoud.
- Er wordt naar gestreefd om in samenwerking met boekhandel Veenerick minimaal één maal per seizoen een ontmoeting met een schrijver te organiseren.
De werkgroep raadt u aan de publiciteit over deze en andere activiteiten te volgen via het kerkblad, de Nieuwsbrief van de werkgroep en plaatselijke bladen.
Voor uw ideeën, suggesties, vragen of aanmeldingen voor de nieuwsbrief, kunt u een mailtje sturen naar .
Ook horen we het graag als u een activiteit zou willen mee organiseren.