Protestantse Gemeente Oude Wetering

KerkWebRadio/kerktelefoonsysteem Afdrukken

Vanaf eind december 2008 is het kerktelefoon-systeem KerkWebRadio in gebruik. Het was voor sommige luisteraars misschien wel vreemd om na zoveel jaren aan een nieuwe radio te moeten wennen. Hoewel het gebruik erg eenvoudig is, de techniek is dat zeker niet. De webradio-ontvanger belt zelf in en maakt via internet verbinding met de kerk. Toch zijn er géén belkosten voor de luisteraar! Met de huidige techniek is het ook mogelijk op een ander tijdstip een dienst te beluisteren. De opnames blijven enkele maanden beschikbaar voor de luisteraar. Met dit nieuwe systeem is onze groep luisteraars behoorlijk uitgebreid. Ook kunnen we nu veel sneller iemand van dienst zijn in geval van ziekte e.d. Bij iedereen die een telefoonaansluiting en een gewoon stopcontact heeft kan een ontvanger geplaatst worden. Archiefdiensten kunt u beluisteren met de afspelen toets of downloaden, zodat u een dienst kunt bewaren als mp3 bestand
Wilt u hier ook voor in aanmerking komen? Neem dan contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken. De kosten worden gedragen door Diaconie en College van Kerkrentmeesters. Ter bestrijding van telefoon-, internet- en sIKN abonnementskosten zal van de luisteraars die via de telefoon luisteren een (vrijwillige) bijdrage gevraagd worden.

Als u een keer niet naar de kerk kunt komen, of u wilt een dienst nog een keer beluisteren, dan kunt u via internet de dienst naluisteren. Misschien is het ook een tip voor een ver familielid of oud gemeentelid, waar ook ter wereld. Start uw computer, ga naar internet en surf naar: www.kerkomroep.nl. U kunt hier kiezen tussen een live uitzending als deze gaande is of een eerdere kerkdienst.