Protestantse Gemeente Oude Wetering

Kerkenraad Afdrukken

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oude Wetering bestaat naast diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester, uit 3 wijkouderlingen, de predikant, de voorzitter en de scriba; er is helaas weer een vacature voor jeugdouderling.
.
Van de voorzitter
Het jaarthema van het seizoen 2014 / 2015 ‘Met hart en ziel vieren en verbinden‘ spreekt de meer of minder regelmatige kerkganger binnen onze gemeente aan en het is goed te merken dat er dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een stijging in het kerkbezoek is. Het feit dat we een grote groep gemeenteleden weinig mogen ontmoeten wordt ervaren als een gemis. Het is wel fijn om te zien dat velen voor diverse, al dan niet kerkelijke, bijeenkomsten de ingang van de Sprengkerk weten te vinden. 
De komende periode zal de kerkenraad zich, samen met de diaconale werkgroep en het college van kerkrentmeesters, buigen over het beleidsplan tot 2020. In de loop van dit jaar zullen wij ook de gemeenteleden betrekken bij het uitwerken van dit belangrijke thema.