Protestantse Gemeente Oude Wetering

Diaconie Afdrukken

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk.

Diaken als bestuurder. Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. 

Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijkheid voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie.

Kijk voor meer informatie op Diaconale Werkgroep