Protestantse Gemeente Oude Wetering

Moderamen Afdrukken

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, bestaat uit de volgende personen:  

Voorzitter

vacant
 

Scriba

Marja van Wouwe
071 3315473
Postadres:
Kerkstraat 11
2377 AR Oude Wetering

Predikant
 
Christa Jonkheer
071 362 73 13
 
Ouderling

Anja Kret
071 331 65 90

Ouderling-Kerkrentmeester

Cor Steenwijk
0252 545905
 
Diaken

Sylvia van Muijden
071 331 75 29