Protestantse Gemeente Oude Wetering

Scriba Afdrukken

De scriba is de secretaris van de gemeente. De taak van de scriba is het voeren van de correspondentie, het verzorgen van de wekelijkse afkondigingen, het opstellen van de diverse roosters en het maken van de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden. Ook fungeert de scriba als algemene vraagbaak voor zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden.
Marja van Wouwe, Westerdijk 36, 2451 VC Leimuiden,
Kerkelijk postadres: Kerkstraat 11, 2377 AR Oude Wetering
/ 071 3315473