Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bijbelgesprekskring Afdrukken

Sinds 1998 bestaat de Bijbelgesprekskring. Deze bijbelkring wordt één maal per maand gehouden ten huize van één van de deelnemers, meestal op donderdagavond. Het aantal deelnemers bedraagt circa acht gemeenteleden. De gastheer of -vrouw zorgt voor de leiding van die avond en bereidt het onderwerp van de avond voor. Daarnaast worden er gezamenlijk over actuele bijbelse onderwerpen lezingen bijgewoond of seminars bezocht die in de omgeving worden gehouden. Het kringwerk is een belangrijk onderdeel van het gemeentezijn. In kleine kring kunnen gemeenteleden elkaar beter leren kennen en kan er op een zinvolle wijze met elkaar gesproken worden over het geloof en de Bijbelse boodschap. Uitgangspunt is daarbij: de Bijbel, Gods Woord als absoluut gezag en enige zuivere bron van openbaring, genoegzaam om ons in waarheid te leiden.
Voor inlichtingen over de bijbelgesprekskring kunt u terecht bij
J. Oerlemans - 071 3315880