Protestantse Gemeente Oude Wetering

Koor 2-GETHER Afdrukken
In 2003 is door leden van de toenmalige Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk een koor opgericht. Dit koor kreeg de naam ‘2-Gether’. Met deze naam wilden de koorleden uitdrukken dat, hoewel ze tot 2 kerken behoorden, ze zich één voelden, niet Hervormd of Gereformeerd, en dat ze één wilden zijn. Met de hereniging op 1 januari 2007 is deze wens in vervulling gegaan.
Sinds september 2007 is het koor het officiële kerkkoor van de Protestantse Gemeente Oude Wetering. Het koor werkt regelmatig mee aan de erediensten en ondersteunt de gemeentezang.
Het koor verleent in 2018 medewerking aan kerkdiensten op:
- 29 maart  Witte Donderdag (Schakelkerk)
- 1 april  1e Paasdag  (Sprengkerk)
- 20 mei  1e Pinksterdag  (Sprengkerk)
- 9 september Startzondag  (Sprengkerk)
- 25 november Laatste zondag kerkelijk jaar (Schakelkerk/Sprengkerk)
- 25 december 1e Kerstdag  (Sprengkerk)
Onder de bekwame leiding van kerkorganist-dirigent Jaap van Muijden is een gevarieerd repertoire opgebouwd, dat nog steeds in ontwikkeling is. De koorbijeenkomsten zijn plezierig, de sfeer en de verzorging goed, de contributie laag.
Ieder die van zingen houdt is van harte welkom op de repetities op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Schakel.
Het Protestants Kerkkoor Oude Wetering is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond.
Inlichtingen:  
Gerrit Arie Los, voorzitter   0715018991
Wiel Tiemes, secretaris      0713313771
Pim van Tol, algemeen lid  0713315730