Protestantse Gemeente Oude Wetering

Lectoren Afdrukken
De groep lectoren verzorgt de schriftlezingen tijdens de eredienst en wordt op dit moment gevormd door 12 leden van de Protestantse Gemeente Oude Wetering. De lector ontvangt via de koster een opgave van de predikant met betrekking tot de te lezen schriftgedeelten. Het lectorenrooster wordt (half-)jaarlijks opgesteld door
Peter Snaterse - / 071 3312404