Protestantse Gemeente Oude Wetering

Orgelcommissie Afdrukken

De primaire doelstelling van de orgelcommissie is om de beschikbare instrumenten voor het begeleiden van koor- en gemeentezang in beide kerken in goede staat te houden. Goed bespeelbare en goed klinkende instrumenten zijn nodig om de vieringen op passende wijze te omlijsten en te ondersteunen, in overeenstemming met het beleidsplan kerkmuziek.
Ons rijke instrumentenbestand omvat momenteel maar liefst twee orgels en twee piano’s. De orgelcommissie houdt toezicht op het gebruik van de instrumenten, geeft aan wanneer er reparaties moeten plaatsvinden, houdt contact met de orgelbouwer en pianostemmer over de technische staat van de instrumenten en stelt de organistenroosters op voor de wekelijkse erediensten. Ieder jaar organiseren wij tijdens de braderie de bespeling van beide orgels, waarbij aan organisten uit de regio de gelegenheid wordt geboden om de Weteringse orgels te bespelen. Mogelijkheden voor nieuwe initiatieven voor muzikale bijeenkomsten, die passen binnen het beleidsplan kerkmuziek of binnen de doelstellingen van de multifunctionele bestemming van De Spreng, houden wij in de gaten.

Ons contact met het college van kerkrentmeesters loopt via de algemeen adjunct, de benodigde gelden voor het onderhoud van de instrumenten worden bijeengebracht door het verjaardagsfonds.
De orgelcommissie bestaat uit de organisten
Henk de Jong - / 071 3312409
Jaap van Muijden -   / 071 3317529