Protestantse Gemeente Oude Wetering

Verjaardagsfonds Afdrukken

Ter gelegenheid van de verjaardag ontvangen de leden van de gemeente een felicitatiekaart.
De breng(st)er van deze groet heeft altijd een collectebusje (‘verjaardagsbusje’) bij zich waar u een gift in kunt doen. De opbrengst van deze busjes is bestemd voor het onderhoud van beide kerkorgels (het orgelfonds).
U kunt één van de volgende breng(st)ers van de verjaardagsgroet verwachten: Greet  Klomp, Ank Nederveld, Rika Idelenburg, Marja Idelenburg, Herma Metselaar, Ton Brus,  Marja van Tol, Truus Kolijn, Anja van Tol, Marry de Jong.
Een klein aantal kaarten wordt per post toegezonden.
De verjaardagskaarten worden geschreven door
Anja van Tol - 071 3315964