Protestantse Gemeente Oude Wetering

Werkgroep RoemeniŽ Afdrukken
Het dorp
Egeres heeft 1370 inwoners, bestaande uit 1080 Roemenen, 180 Hongaren en 110 Zigeuners. V.w.b. geloofsovertuiging kan de volgende verdeling gemaakt worden: 1120 mensen zijn Orthodox, 45 Hongaars Katholiek, 45 Roemeens Katholiek en 130 mensen zijn Gereformeerd. De school in het dorp heeft 230 leerlingen: 60 in de leeftijd van 3-6 jaar en 170 in de leeftijd van 6-15 jaar. Ongeveer 20 kinderen gaan naar de kerk van dominee Pusok.
Hulp van diaconie
Er is contact met de school en de diaconie. Het contact verloopt vooral via e-mail of brief. Voor de school is de hoofdleraar Felician Graur onze contactpersoon en voor de kerk is dat dominee Pusok.
De school
De school wordt geholpen bij zaken die erg hard nodig zijn en waar de school niet genoeg geld voor heeft. Door de diaconie wordt dan een deel van de kosten betaald. De bijdrage wordt betaald uit de opbrengst van de bestemmingscollecten voor Roemenië.
Onder meer het volgende is met onze hulp gerealiseerd:
- Aanschaf van 5 boekenkasten voor de bibliotheek.
- Aanleg van de ondergrond van het schoolplein.
De afwerking van het schoolplein is uitgesteld omdat er een nieuwe school wordt gebouwd. De school wordt gefinancierd door de staat. De centrale verwarming en andere zaken voor de afbouw moet de school zelf financieren. Over verdere uitwerking van de plannen is nog niets bekend.
- Computerprogramma voor salarissen, boekhoudprogramma, computer en een kopieer/fax apparaat.
Deze spullen waren nodig door een door de staat georganiseerd nationaal programma van decentralisatie van de scholen. De scholen moeten daarom zelf de administratie gaan verzorgen. De kosten voor de spullen moeten ze zelf opbrengen. Het is mogelijk om met mensen van de school te communiceren, bijvoorbeeld met een leraar of een leerling. Via een e-mail aan de heer Graur kan een e-mailadres worden gevraagd van iemand die contact wil. Het zou leuk zijn als op deze manier mensen met elkaar in contact worden gebracht en we meer te weten komen over het leven in Egeres. Het e-mailadres van de heer Graur is .
De Kerk
De kerk wordt geholpen uit een legaat van € 18.000.--. Het legaat wordt verspreid over een periode van 5 jaar aan de kerk gegeven. De kerk heeft te kennen gegeven het geld voor 50% aan de kosten van de kerk te besteden en voor 50% aan diaconale doeleinden. We worden over de besteding van het geld op de hoogte gehouden.
Contactpersoon: Jan van Iterson, 071 5012610

Egeres.
Van het kerkelijk bureau van de gereformeerde kerk te Egeres ontvingen wij een hartelijke bedankbrief welke gedeeltelijk is voorgelezen in de kerkdienst van zondag 22 oktober. Wij willen u deze niet onthouden.
Een gescande versie van deze brief kunt u vinden in het fotoboek bij de foto's van Egeres.

Voor een indruk van de situatie in Egeres: zie het fotoboek.