Protestantse Gemeente Oude Wetering

Kindernevendienst Afdrukken
Tijdens de kerkdienst op zondagochtend is er kindernevendienst. Dit is voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen zitten bij de ouders in de kerk en gaan halverwege de dienst naar hun eigen ruimte.
We werken met de methode ‘Kind op Zondag’, dat gebaseerd is op het oecumenisch leesrooster. Ook onze predikant volgt dit rooster. Een gastpredikant wijkt hier wel eens van af. De kinderen gaan aan de slag met dezelfde Bijbelteksten op een niveau dat aansluit bij hun leeftijd.
Nadat het Bijbelverhaal is verteld, wordt er gekleurd, geknutseld of een spel gedaan.
Na het lied na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.
In de Adventsweken en gedurende de Veertigdagentijd, de voorbereidingsweken op resp. Kerstmis en Pasen, volgen we zowel in de kerk als in de kindernevendienst een project, met een projectlied en een verbeelding.
In de maanden juli en augustus is er geen nevendienst. Wel ligt er dan teken- en knutselmateriaal in de kerk.
Contactpersoon:
Jeannette van Schie  / 0713312189