Protestantse Gemeente Oude Wetering

Oud Nieuws Afdrukken
8 januari 2009: De preken die Ds. Van der Velden in de kerstperiode heeft gehouden kunt u hier nog eens nalezen. Klik hier. 
5 januari 2009: Zondag 4 januari hebben we afscheid genomen van aftredende ambtsdragers. Gelukkig hebben zij het stokje kunnen overgedragen aan een aantal nieuwe ambtsdragers. Klik op de foto om er meer te bekijken.
24 december 2008
Kinderkerstfeest 2008 is gevierd in de stal bij de firma Roodenburg. Vele kinderen werkten hieraan mee. Het kerstevangelie werd gelezen door Henriette van Buuren en Leen Wim van der Luit vertelde een prachtig verhaal. Een foto-impressie kunt u bekijken door op de foto te klikken. Zie ook de info op het Witte Weekblad.
24 december 2008
Op 21 december is er een bijzondere kerkdienst gehouden met medewerking van een aantal leden van Door Gunst Verkregen uit Nieuwe Wetering. De samenzang werd afwisselend begeleid door de organist Reinier Geluk of door de muziekvereniging. Klik op de foto als u meer foto's wilt zien.
23 december 2008
Ter voorbereiding op de dienst op Eerste Kerstdag werken de bloemendames hard aan het maken van kerststukken om de kerk te versieren. Klik op de foto om de foto te vergroten.
.
16 december 2008
De teksten op de verschillende pagina's zijn aangepast aan de onlangs uitgegeven gemeentegids. Er zijn een 3-tal pagina's bijgekomen:
Onder Jeugdwerk is een pagina voor de CJV toegevoegd.
Onder Activiteiten en Com. zijn pagina's toegevoegd voor de PR Commissie en de Preekvoorziening.
15 december 2008
Kindernevendienst - Adventsproject
Het thema voor het Adventsproject dit jaar is:
‘ Lang verwacht en onverwacht’
De verhalen gaan deze periode over verwachten en tegelijk zien we met Kerst hele onverwachte dingen. Met de kinderen maken we iedere zondag een nieuw luikje open van de adventskalender: een donkere stad waar iedere zondag meer licht doorbreekt. We ontmoeten samen met de journalist elke zondag ook een persoon die met de verhalen te maken heeft.
We gaan ook een adventsklok maken en daarvan gaan steeds meer luikjes open.
Dus: Zorg dat je er iedere zondag bij bent! Dan mis je niks!
De leiding van de kindernevendienst. 
.
Roemeens: Crâcium Fericit si La Multi Ani!
Goede Kerst en een voorspoedig nieuwjaar!
De Egeres kerstactie is fantastisch geslaagd: 50 schoenendozen rijkelijk gevuld met ‘kerstartikelen’!
De oproep om mee te doen aan de Roemenië kerstactie heeft grandioos respons gekregen bij de leden van de Protestantse kerk te Oude Wetering.
De enveloppen met de naam van een ‘50 plusser’ in Egeres vlógen weg, bij wijze van spreken. Ook heel wat gemeenteleden hebben een bedrag van 25 euro overgemaakt op de rekening van de Diaconie om artikelen te kopen om een schoenendoos mee te vullen. Bovendien is er royaal gegeven en zijn kerstkaarten gekocht, om het vervoer te bekostigen.
Kortom in één woord:  FANTASTISCH !
Leden van de diaconale werkgroep hebben de schoenendozen verzendklaar gemaakt en de kerstwens van onze gemeente (vertaald in het Hongaars) toegevoegd in de schoenendozen. Verder is er voor gezorgd dat de naam van het Egeres-gemeentelid waar de kerstgift voor is bestemd, duidelijk aangebracht is op de doos en niet te vergeten voorzien van een fraaie feestelijke kerststrik!
In de eerste week van december is de hele lading goed verpakt en van adres voorzien opgehaald door het transportbedrijf. Deze firma heeft ons verzekerd dat de zending echt vóór de Kerst in Egeres wordt afgeleverd.
Hartelijk dank fijne mensen voor jullie spontane deelname en bijdragen. Hartelijk dank namens de mensen in Egeres en zeker ook namens de werkers van de diaconale werkgroep van onze kerk. 
Hongaars:  Kellemes és Békes Karácsoniyt únnepeket és, és Boldog Új évet kivan.
Ik wens je een prettig en gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
.
10 december 2008
In de weekends 13/14 en 20/21 december 2008 organiseert de impulsgroep Diaconie federatie de Doortocht een actie ten behoeve van de Voedselbank Alkemade, gevestigd te Roelofarendsveen. Aan deze actie wordt deelgenomen door alle RK kerken in de gemeentes Alkemade en Jacobswoude, alsmede de PKN kerken De Spreng en De Schakel te Oude Wetering.
Inwoners van de gemeentes Alkemade en Jacobswoude met een zeer laag vrij te besteden inkomen kunnen wekelijks een voedselpakket krijgen via de Voedselbank, gevestigd te Roelofarends-veen. Deze mensen zien op tegen de komende feestdagen, omdat het dan nog moeilijker is om financieel rond te komen.Door de impulsgroep Diaconie federatie De doortocht wordt nu een beroep gedaan op mensen die een of meedere kerstpakketten krijgen,en op bedrijven die kerstpakketten over hebben, om deze in te leveren tijdens de kerkdiensten in de RK kerken en de genoemde PKN kerken in de weekenden 13/14 en 20/21 december a.s. Ook kunt u ze inleveren bij de RK parochiesecretariaten tijdens de geldende openingsuren. Deze openingsuren zijn:
- Hoogmade: Onze Lieve Vrouw Geboorte: Secretariaat:ma.10-11.30 uur;
  do.14-16 uur (Kerkstraat 57)
- Woubrugge: de Goede Herder: Secretariaat: zie Hoogmade + Nico Koot,
  van Hemessenkade 27, Woubrugge.
- Leimuiden: St.Jan de Doper: Secretariaat:do. 9-12 uur
  (W.v.d.Veldenweg 24)
- Oud Ade:St.Bavo: Secretariaat:ma.9-10.30 uur; wo.9-10.30 uur
  (Rijpwetering:Past.v.d.Plaatstr.17)
- Oude Wetering: parochie Emanuel: Jacobuskerk:
  Secretariaat:di.9.30-11uur; do.9.30-11 uur; vr.9.30-11 uur (Meerkreuk 3)
- Roelofarendsveen: parochie Emanuel: Mariakerk: Secretariaat:
  di.9-10.30 uur; do.14-16 uur (Past.Onelplein 1)
- Roelofarendsveen: parochie Emanuel: Petruskerk: Secretariaat:
  ma.14-16 uur; do.9.30-10.45 uur (Noordeinde 187)
- Rijpwetering: O.L.Vrouw Geboorte: Secretariaat: ma. 9-10.30 uur;
  wo.9-10.30 uur (Past.v.d.Plaatstr.17)
De leden van de impulsgroep Diaconie Federatie de Doortocht en de medewerkers van de Voedselbank zorgen er vervolgens voor dat de pakketten bij de inleveradressen worden opgehaald en door de Voedselbank worden herverdeeld.
Voor alle duidelijkheid: u hoeft geen kerkganger te zijn om mee te kunnen doen. Laat gewoon uw hart spreken! 
1 november 2008:
GrootNieuwsRadio laat helder christelijk geluid horen via de ether
Een christelijk radiostation dat 7 dagen per week en 24 uur per dag overal in Nederland te horen is? Bestaat dat? Jawel, GrootNieuwsRadio is te vinden op de frequentie 1008 AM op de middengolf. Dus niet via de kabel, maar via de ether. Dat betekent dat u ook onderweg kunt luisteren naar GrootNieuwsRadio. De middengolf heeft een groot bereik. Tot ver in Europa zijn de programma’s te ontvangen. Ook kunt u het station in stereo beluisteren via de website. Lees hier verder of ga naar de website http://www.grootnieuwsradio.nl/index.php
20 oktober 2008: Er zijn weer 3 nieuwe preken geplaatst. Zondag 21 september, zondag 28 september en zondag 5 oktober. Klik hier
Op deze nieuwe pagina staat de planning voor de verschijningsdata van Langs de Wetering.
.
De foto's van de braderie staan nu online. Ga naar het
fotoboek of klik op de foto om er meer te bekijken!
.
.
.
In het fotoboek worden foto's geplaatst van kerken, religieuze activiteiten of bijeenkomsten die gemeenteleden tijdens hun vakantie hebben gezien. Kijk eens hier!

In het fotoboek is een nieuwe link geplaatst naar de foto's van het jeugdkamp in Druten in 2007. Dit is een eerste test om foto's op een nieuwe eenvoudige manier te plaatsen. Reacties zijn van harte welkom! Ga naar het fotoboek of klik hier!

Onlangs gehouden preken worden regelmatig gepubliceerd onder het kopje Predikant en Preken of klik hier.
 
. 
Zondag 25 maart 2007: een dag om nooit te vergeten
Op zondag 25 maart jl. werd de ‘Akte in verband met de vereniging van tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeenten’ getekend en veel gemeenteleden zijn daar getuige van geweest. Het werd een zondag om nooit meer te vergeten!!
Voordat de dienst begon werden gemeenteleden, genodigden en gasten onthaald met een kopje koffie of thee. Daarbij werden ze gadegeslagen door twee “voorvaderen” (eigenlijk een voorvader: Henk Pathuis en een voormoeder: Marian van Velzen).. In de “Liturgie van het feest van de ondeelbaarheid” die voor deze dienst was samengesteld, kwamen elementen naar voren die op de lange weg van het samengaan tot stand waren gekomen. Zo las Trudy Renee het een aantal jaren geleden door haar zelf geschreven gedicht “Samen op Weg” en zongen we met elkaar het lied “De levende gemeente”, dat op de startzondag 1998 door gemeenteleden was gemaakt. Net zoals het lied “Samen op weg naar 2000” dat op de startzondag 1999 het licht zag. De lezingen kwamen uit Ezechiël en Efeziërs. In beide gedeelten handelde het om het één zijn. Vanzelfsprekend was dat ook het centrale thema van de verkondiging door Ds. Van der Velden. Hij vond het een voorrecht om in deze dienst te mogen voorgaan, te meer omdat het proces van samengaan al min of meer was afgerond toen hij aan onze gemeente werd verbonden. De kerk was rijkelijk van bloemen voorzien en dat was een feestelijk gezicht. De kinderen van de kindernevendienst vonden het niet feestelijk genoeg, ze misten iets… Maar daar werd snel wat aan gedaan. Met feesthoedjes op en voorzien van roltongen liepen de kinderen op de klanken van vrolijke muziek een polonaise door de kerk. Na een muzikaal intermezzo door twee jonge gemeenteleden, Rinke Kruithof (piano) en Josine van Velzen (dwarsfluit), werd er overgegaan naar het officiële gedeelte: het tekenen van de notariële akte. Notaris Von Hertzberg gaf de akte beknopt weer, waarop de ondertekenaars, 12 in totaal, één voor één naar voren werden geroepen om hun handtekening te plaatsen op het historische document. Onze voorvaderen hielden op een afstandje een oogje in het zeil.
Toen alle handtekeningen waren gezet klonk er een luid applaus. Daarna volgden er enkele toespraken. De voorzitter van de kerkenraad, Piet Hijzelendoorn, schetste in het kort de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar. Hoe we uiteen gingen en hoe we weer één werden. Ook bedankte hij de commissie, bestaande uit Henk Kraaijveld, Willy van Ingen Schenau en Nico Knibbe, die het laatste deel van de fusie heeft begeleid. Zij ontvingen een bos bloemen en een bladwijzer. Vervolgens was het woord aan loco burgemeester J.B. Uit den Boogaard. Zijn speech, waarin o.a. de belangrijkheid van kerken in een gemeente werd genoemd, spitste zich gaandeweg toe op de kerkelijke loopbaan van Piet Hijzelendoorn. Met toenemende verbazing luisterde de voorzitter naar de lovende woorden van de loco burgemeester, die eindigden met de toekenning van de Erepenning van de gemeente Alkemade. Daar had de voorzitter totaal geen rekening mee gehouden, maar iedereen was het er mee eens dat hij deze onderscheiding dik verdiend had en de gemeente liet dat middels een krachtig applaus dan ook horen. Na van de schrik bekomen te zijn werd Gerrit Arie Los naar voren gehaald. Ook hij heeft heel veel voor de kerk gedaan. Eerst voor de Hervormde gemeente, maar ook in het samengaan van de beide kerken heeft hij een grote en belangrijke rol gespeeld. Meer dan 12 jaar is hij als kerkvoogd (zeer) actief geweest en ook na zijn aftreden in januari 2007 is hij actief gebleven als ledenadministrateur. Zijn grote inzet en toewijding heeft de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) doen besluiten hem de legpenning van de VKB toe te kennen. Ook met deze onderscheiding was de gemeente het roerend eens en weer klonk er applaus. Ook al duurde de dienst met deze verrassingen langer dan gepland, de sfeer was opperbest. Nadat onze voorvaderen nog op een humoristische manier de viering in de
kerk afsloten, konden de felicitaties over en weer worden uitgewisseld en werd het feest voortgezet in de Spreng.
Er was koffie (thee etc.) met gebak, een hapje en een drankje en een uitstekend verzorgde lunch. Tussen de “gangen” door bleven onze voorvaderen de aanwezigen de spiegel voorhouden en werd er zelfs een moderne invulling gegeven aan de vertelling van de bruiloft in Kana. Er was alom waardering voor de inbreng van deze twee bijzondere gemeenteleden.
Heel veel mensen hebben er aan meegewerkt dat de viering van “Het feest van de ondeelbaarheid” een onvergetelijke historische dag is geworden. De kerkenraad wil daarom iedereen heel, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Het was voor veel gemeenteleden een bijzondere gebeurtenis, dat na 120 jaar de scheiding van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Oude- en Nieuwe Wetering, zelf historie is geworden.
Als Protestantse Gemeente te Oude Wetering gaan we samen verder. Dit heugelijk feit was een prachtige aanleiding om er een mooi feest van te maken. In het Fotoboek kunt u meegenieten en de sfeer van deze memorabele zondag proeven.

Startzondag 10 september 2006
Dit jaar was de Startzondag op een totaal andere wijze ingericht dan ooit tevoren. Het was een feestelijke, gezellige, zonnige en bovenal saamhorige zondag.
Om half tien druppelden de kerkgangers de kerk binnen en onder het genot van koffie met een koekje werd er met elkaar bijgepraat. Tevens kon er geluisterd worden naar Gabrielle van Velzen, die prachtig harp speelde.
Na het drempelgebed gaf Ds. Martin van der Velden een inleiding op het thema van deze startzondag: “Varen onder een nieuwe vlag!”
De kinderen van de Kindernevendienst lieten door een optreden zien hoe groot de rol is van water en wat je ermee kunt doen. Daarna werd een film vertoond, waarin we zagen hoe Piet Hijzelendoorn, Marian van Velzen, Martin van der Velden en Maartje de Koning werden geïnterviewd over de stand van zaken binnen de kerk en over nieuwe of vernieuwde activiteiten binnen de gemeente. Direct hierop aansluitend werd onder applaus van de gemeente deze website gelanceerd. Door het maken van een live-verbinding heeft Maartje de Koning kort de mogelijkheden van deze site laten zien.
Inmiddels liep het programma al wat uit en gingen we aan boord van de 'Avifauna'. De opkomst op deze mooie zonnige dag was zo groot, dat het ernaar uitzag dat niet iedereen aan boord kon, maar gelukkig kon ieder toch een plaatsje vinden. De boot was feestelijk versierd met slingers, tekeningen en een groot spandoek met de tekst: “Kom aan boord in de kerk”. Voor iedereen was er koffie met verschillende soorten gebak en de kinderen zaten lekker op de grond in de boot te kleuren. Het was erg leuk dat er zoveel jongeren aan boord waren die gezellig bij elkaar kropen bovenop het dek. De dienst werd voortgezet door Martin en zo voeren wij al zingend langs onze beide kerkgebouwen en over de Braassem. Een bijzondere ervaring. De preek ging over, hoe kan het anders, 'water' en de betekenis hiervan in de Bijbel en ons leven. Er werd een prachtig passend gedicht voorgelezen door Josine van Velzen en Iris van Wouwe. Op het achterdek klonk het 'trompetgeschal' van Annemarie van Tol en Sanne van Tol de mensen die binnen zaten tegemoet. Na terugkomst in 'de Spreng' werd er door velen volop nagepraat en werd er voor de nodige versnaperingen gezorgd. Wat een geweldig begin van dit nieuwe seizoen, dat belooft veel goeds voor de toekomst van de Protestantse Gemeente van Oude Wetering!
Een groot compliment aan iedereen die, op welke manier dan ook, aan deze dag heeft bijgedragen!

In ons fotoboek vindt u een impressie van deze feestelijke dag. En hier vind u de eerste video met interviews, die getoond is op de startzondag.