Protestantse Gemeente Oude Wetering

Vervolg Afdrukken
Historie Nederlandse Hervormde Gemeente
Op 26 februari 1888 werd er een nieuwe, beginnend, predikant bevestigd, ds. J.H. Willebrands en ook in de jaren daarna werden meestal beginnend predikanten beroepen. Op 1 mei 1951 nam de Nederlandse Hervormde Gemeente een nieuwe Kerkorde aan waarmee de oude belijdenisgeschriften, waaronder de Dordtse leerregels, in ere hersteld werden. In 1960 en 1961 werd het kerkgebouw grondig verbouwd. De oude kolenkachel werd uit de kerk gehaald en alle banken uit het middenschip werden vervangen. Ook werd er een vernuftige constructie bedacht waardoor de eerste bank in een handomdraai te veranderen was (en nog steeds is) in een avondmaalstafel.
Historie Gereformeerde kerk
Ds. van Schelven werd op 21 april 1887 afgezet als predikant van het Hervormd Kerkgenootschap. De nu ontstane Doleantiekerk noemde men de 'Nederduitsche Gereformeerde Kerk'. In 1892 smolten de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk samen tot de Gereformeerde Kerk in Nederland van Oude- en Nieuwe Wetering. De noodkerk, die gebouwd was op grond van mevr. Roeloffs-van Leeuwen, werd vervangen door een nieuw stenen kerkgebouw en op 20 mei 1909 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Boven de ingang van de kerk is een gedenksteen aangebracht waarin gegraveerd is:
   PS 46:5
   "De beekskens der rivieren zullen verblijden de stad Gods"
   20-5-1909
In de toren van de kerk hangt een klok met als opschrift:
   "De eerste werd geroofd A.D. MCMXLIII om
   nimmer weer te keren;
   ik luid nu van omhoog A.D. MCMLIX tot
   lof en prijs des Heeren"
De kerkelijke gebouwen
Het kerkgebouw van de van oorsprong Nederlandse Hervormde Germeente staat aan de Kerkstraat 11 te Oude Wetering. Dit kerkgebouw is een rijksmonument, gebouwd in 1691 en in 1843 uitgebreid. Bij het 300-jarig bestaan van het gebouw werd in 1991 het boek 'De kerkcke van de Oudeweeteringh' uitgebracht. Hierin wordt de geschiedenis beschreven vanaf de oprichting in 1655; dit boek is nog steeds verkrijgbaar. De bij het kerkgebouw behorende pastorie staat op nummer 9. Tot de kerkelijke gebouwen behoort het verenigingsgebouw 'de Schakel'. Dit gebouw werd geheel nieuw achter de kerk gebouwd in 1996 en op 30 november van dat jaar feestelijk geopend. Hierachter ligt de (kerkelijke en openbare) begraafplaats.
 
Het van oorsprong Gereformeerde kerkgebouw staat aan de Kerkstraat 50 te Oude Wetering en is in gebruik genomen op 20 mei 1909. In 1986 is, ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Doleantie in Oude- en Nieuwe Wetering, het boek 'Honderd jaar Kerkgeluiden' samengesteld met de geschiedenis van de kerk tot 1986. Ook dit boek is nog verkrijgbaar.
De bij de kerk behorende pastorie staat links naast het kerkgebouw en de bijbehorende kosterswoning staat rechts ervan. Achter het kerkgebouw bevindt zich 'De Spreng', waar veel kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Het bij de kerk behorende kerkhof is gelegen achter het kerkgebouw en het kerkplein. Sinds 1910 heeft de kerk een eigen kerkhof en is daarmee één van de drie van oorsprong Gereformeerde kerken in Nederland die een eigen kerkhof bezit.

Hervormd Kerkgebouw
Gereformeerd Kerkgebouw