Protestantse Gemeente Oude Wetering

Geboorte/Doop Afdrukken

Door de scriba een kaartje te sturen informeert u de gemeente over de geboorte van uw kind. De predikant, de wijkouderling en het kerkelijk bureau worden vervolgens door de scriba op de hoogte gebracht.
Het blijde nieuws wordt in de eerstvolgende kerkdienst meegedeeld en gepubliceerd in het kerkblad.
Als u uw kind wilt laten dopen verzoeken wij u contact op te nemen met uw wijkouderling of de predikant. Zij komen dan graag bij u thuis om te praten over de doop.