Protestantse Gemeente Oude Wetering

Overlijden Afdrukken

In geval van overlijden kan door de nabestaanden contact worden opgenomen met de wijkouderling en/of de predikant.
De zaken rondom de rouwdienst, zoals een organist, een vervangende predikant en bijzondere verzoeken omtrent kerkhof of begraafplaats, worden geregeld door een lid van de kerkenraad.
Wij verzoeken u in elk geval ook een rouwcirculaire te sturen aan de scriba en aan het kerkelijk bureau.

.
*Zie voor informatie omtrent het regelen van het mortuarium en zaken rondom de uitvaart bij ‘Overige informatie’ onder 'Dragersvereniging'.