Protestantse Gemeente Oude Wetering

Agenda Afdrukken

.

- Woensdag 15 aug: Koffieochtend in De Schakel, 10.00 uur     
- Zaterdag 25 aug: Inleveren kopij Langs de Wetering vóór 17.00 uur

.

UITZENDINGEN KERKRADIO 105FM OF 103,4 OP DE KABEL

.
voor de zomerperiode is geen opgave ontvangen!
.