Protestantse Gemeente Oude Wetering

Agenda Afdrukken

.

- Woensdag 20 maart Koffieochtend in De Schakel, 10.00 uur

- Maandag 01 april Laatste dag aanmelding Oecumenische uitgaansdag (zie 18 mei)

- Zaterdag 06 april Inleveren kopij Langs de Wetering vóór 17.00 uur

- Maandag 08 april Moderamen in De Schakel, 13.30 uur

- Woensdag 17 april Koffieochtend in de Schakel, 10.00 uur

- Zaterdag 18 mei Oecumenische uitgaansdag naar abdij in Egmond, vertrek 12.30 uur

.

UITZENDING KERKRADIO
.

- 24 maart Schakelkerk Oude Wetering, presentatie Jan Oerlemans en techniek Kees

den Hollander

- 31 maart Katholieke Kerk Roelofarendsveen, presentatie en techniek Kees den Hollander

- 07 april geen opgave

- 14 april geen opgave

.