Protestantse Gemeente Oude Wetering

Agenda Afdrukken

.
- Zaterdag 18 mei: Oecumenische uitgaansdag, vertrek Parkeerplaats Tussen Kaag en Braassem, 12.30 uur
- Zaterdag 18 mei: Inleveren kopij Langs de Wetering vóór 17.00 uur
- Woensdag 22 mei: Gemeenteavond in De Spreng, 20.00 uur
- Dinsdag 28 mei: Kwartaalbijeenkomst contactpersonen in De Spreng, 20.00 uur
- Donderdag 30 mei: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, bij De Schakelkerk, 07.00 uur
..

UITZENDING KERKRADIO
.

Geen opgave ontvangen

.