Protestantse Gemeente Oude Wetering

Verhuizen Afdrukken
Een adreswijziging kunt u aan de scriba doorgeven. Verhuist u buiten de grenzen van onze gemeente, dan houdt dit automatisch in dat u wordt overgeschreven naar uw nieuwe woonplaats.
In bijzondere gevallen kunt u verzoeken om voorkeurslid te mogen blijven van onze gemeente. De kerkenraad moet daar dan een besluit over nemen.