Protestantse Gemeente Oude Wetering

Archief Afdrukken
Binnen de gemeente wordt een kerkelijk archief bijgehouden. Jaarlijks kunnen de diverse commissies gegevens en verslagen die bewaard moeten worden bij de archivarissen inleveren. Ook als u nog oude gegevens tegenkomt met betrekking tot onze gemeente willen wij die graag van u in ontvangst nemen. De archivarissen zijn:
Afbouw en beheer ‘Hervormde’ archief
Joop Kret, / 071 3312839
Afbouw en beheer ‘Gereformeerde’ archief
Johan Jansen, / 071 3315474
Opbouw en beheer archief Protestantse Gemeente
Gerrit Arie Los,  / 071 5018991