Protestantse Gemeente Oude Wetering

Rooster Afdrukken

.

17 maart - Schakelkerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

Ouderling van dienst: Cor Steenwijk 0252 545905

Organist: Jaap van Muijden

.

24 maart - Schakelkerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. J. Tiggelman, Rijnsburg

Collecten: Kerk en Kinderen in de knel

Ouderling van dienst: Jan Verweij 071 3314710

Organist: Borislava Petrova

.

31 maart - Schakelkerk – 09.30 uur

LET OP: de zomertijd is ingegaan, de diensten beginnen, tenzij anders gemeld, weer om 09.30 uur!

Voorganger: ds. A. Mak, Bloemendaal

Collecten: Kerk en PKN Missionair

Ouderling van dienst: Anja Kret 071 3316590

Organist: Jaap van Muijden

.

07 april - Schakelkerk – 09.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en Kerk in Actie Zending

Ouderling van dienst: Marian van Velzen 071 3312921

Organist: Jaap van Muijden

.

14 april - Schakelkerk – Palmzondag - 09.30 uur

Voorganger: ds. M.B. Heijting, Leerdam

Collecten: Kerk en n.n.b.

Ouderling van dienst: Marja van Wouwe 071 3315473

Organist: Jaap van Muijden

.

.