Protestantse Gemeente Oude Wetering

Rooster Afdrukken

.

19 mei - Schakelkerk – 09.30 uur

Voorganger: mevr. ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Collecten: Kerk en 'Sauer Clinic Bangladesh'

Ouderling van dienst: Marian van Velzen 071 3312921

Organist: Jaap van Muijden

.