Protestantse Gemeente Oude Wetering

Rooster Afdrukken

.
20 januari 2019 – Petruskerk – Oecumenische dienst - 10.00 uur
Voorganger: mw. ds. C.J. Jonkheer / RK pastor
Ouderling van dienst: Anja Kret (071) 331 65 90
Organist: Jaap van Muijden
.
27 januari 2019 – Schakelkerk – Viering Heilig Avondmaal - 10.00 uur
Voorganger: mw. ds. C.J. Jonkheer
Collecten: Kerk en PKN JOP
Ouderling van dienst: Marjan van Velzen (071) 3312921
Organist: Jaap van Muijden
Aansluitend Viering Heilig Avondmaal in Zorgcentrum Jacobus
.
03 februari 2019 - Schakelkerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. H.I.G. Jaspers Focks, Zeewolde
Collecten: Kerk en Kerk in Actie Werelddiaconaat
Ouderling van dienst: Marja van Wouwe (071) 331 54 73
Organist: Borislava Petrova
.
10 februari 2019 - Schakelkerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. I. de Graaf, Rijnsburg
Collecten: Kerk en PKN Catechese en Educatie
Ouderling van dienst: Cor Steenwijk (0252) 545 905
Organist: Jaap van Muijden
.
17 februari 2019 - Schakelkerk - 10.00 uur
Voorganger: mw. ds. C.J. Jonkheer
Collecten: n.n.b.
Ouderling van dienst: Jan Verweij (071) 331 47 100
Organist: Jaap van Muijden
.