Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bij de kerkdiensten Afdrukken

Bezinning in de 40-dagentijd
.
Op 6 maart begint de 40-dagentijd. De periode van de 40-dagentijd is van oudsher een tijd van
inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.
.
Het thema van de 40-dagentijdcampagne van dit jaar is 'Een nieuw begin'.
.
In de weken voor Pasen worden er verschillende activiteiten georganiseerd om bezinning vorm te
geven. Eén daarvan is een wekelijks uurtje bezinning op de Bijbeltekst die de eerstvolgende
zondag op het rooster staat.
.
We zullen steeds op een andere manier met de Bijbeltekst aan de slag gaan: meditatief,
Bijbelstudie, uitleg met kunst en hoe de tekst raakt aan uw en jouw leven.
De evangelielezingen van de zondagen vormen het uitgangspunt. Door zo met een Bijbeltekst
bezig te zijn zult u merken dat ook de kerkdienst waarin de Bijbeltekst aan de orde komt een
nieuwe dimensie krijgt.
.
De bezinningsbijeenkomsten zullen elke dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur in De Schakel
plaatsvinden. U bent van harte welkom om deze bezinningsmomenten bij te wonen.
.
Schrijf daarom de volgende data alvast in uw agenda:
5 maart Lucas 4: 1-13
12 maart Lucas 9: 28-36
19 maart Lucas 13: 1-9 (bovenzaal Schakel)
26 maart Lucas 15: 11-32
2 april Lucas 20: 9-19
9 april Lucas 19: 29-40 (bovenzaal Schakel)
.
U hoeft zich niet voor te bereiden. Aanmelden kan via , maar u mag ook gewoon elke dinsdag om 20:00 uur binnenlopen.
.
Graag een Bijbel meenemen.
.
Ds. Christa Jonkheer