Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bestemming collectes Afdrukken
.

ZONDAG 19 augustus 2018
Collecte voor “Kerk in Actie Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh”

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook mee?
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.
Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Steun de vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh door uw gebed en een financiële bijdrage.
Voor meer informatie over dit doel en een korte documentaire over het werk van Kerk in Actie in Cox's Bazar: https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-voor-rohingya
.
ZONDAG 26 augustus 2018
Collecte voor “Aghiresu”

Al jaren heeft de gemeente van Oude Wetering contact met een gemeente van de Hongaarse kerk in Aghiresu, Roemenië. Maar gingen er 20 jaar geleden nog vrachtauto’s vol met goederen heen, tegenwoordig is het vooral financiële steun. En het uitwisselen van ervaringen en dingen die de gemeente bezighoud. Zo weten we dat Aghiresu sinds kort ook een eigen kerkblad en ook een kerkkoor heeft! De financiële steun werd de afgelopen tijd voornamelijk gebruikt om de arme bevolking van Aghiresu en omgeving op verschillende manieren bij te staan.
Zo werd er door een groep gemeenteleden een traditioneel Transsylvanisch gerecht, 800 stuks gevulde kool, klaargemaakt en uitgedeeld in een naburig dorp met veel bewoners die het erg moeilijk hebben op financieel gebied.
Ook is er een project opgezet voor mensen die medische kosten moeten maken zoals voor een operatie, behandeling of bijvoorbeeld chemotherapie. Kosten die hier in Nederland gewoon door de zorgverzekering betaald worden moeten mensen in Roemenië vaak helemaal of gedeeltelijk zelf betalen. Hiervoor kunnen zij van de kerk een kleine financiële bijdrage krijgen. Soms wordt daarvoor speciaal geld op gehaald binnen de gemeente van Aghiresu maar soms wordt ook onze diaconale bijdrage daarvoor gebruikt. Wilt u meer weten over onze contacten met Aghiresu, vraag er gerust eens naar bij één van de leden van de diaconale werkgroep.
.
Voor al deze activiteiten/doelen is geld nodig en wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u en jou aan!
..