Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bestemming collectes Afdrukken

.
ZONDAG 17 februari 2019 - Collecte voor 'Kerk in Actie Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië'
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar tijdens de zomer van vorig jaar hadden we ook in Nederland te maken met veel droogte. Voor ons een uitzonderlijke situatie, die tot discussie leidde.
In Ethiopië zijn dat soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om:
• héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
• om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
• om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood,
• en om goed te weten wanneer regen wel of niet valt.
In Ethiopië ondersteunen lokale partners van Kerk in Actie boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:
• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.
In Nederland kijken wij vaak op buienradar om te zien wanneer we niet nat regenen. Maar voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp. Heel belangrijk dus, dat ze daar toegang toe krijgen!
Helpt u mee? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
.
ZONDAG 24 februari 2019 - Collecte voor 'Leger des Heils'
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus.
Hij is ons voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Ons geloof delen we met veel christenen over de hele wereld. Toch zijn we duidelijk herkenbaar als Leger des Heils. Aan onze naam en symbolen, maar vooral aan onze houding. Wij zijn een strijdbare en dynamische organisatie. Voor ons zijn daden belangrijker dan woorden. We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en
zinloosheid. En we strijden voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet.
Een bekend doel, maar wilt u toch wat meer informatie? Kijkt u dan even op www.legerdesheils.nl
.
ZONDAG 3 maart 2019 - Collecte voor 'Aghiresu'
In december 2018 hebben we op diverse manieren hulp en steun kunnen sturen aan de gemeente en de basisschool van Aghiresu. Een verslag hiervan vindt u elders in dit blad.
We vinden het erg belangrijk dat we de mensen in dit dorp in Roemenië kunnen blijven steunen op verschillende manieren en we hopen ook u hierbij te kunnen blijven betrekken.
.
ZONDAG 10 maart 2019 - Collecte voor 'Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek'
De kerk bloeit op Cuba.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
.
Voor al deze activiteiten/doelen is geld nodig en wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u en jou aan!