Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bestemming collectes Afdrukken

.

ZONDAG 14 oktober 2018
Collecte voor “Kerk in Actie Werelddiaconaat”
Leven van visserij in Nepal.
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
.
ZONDAG 21 oktober 2018
Collecte voor “Weeshuis/schoolproject Dhaka, Bangladesh”
Bouw gezondheidscentrum
Van de bouw van de “Sauer Clinic” hebben Ton en Tineke Sauer afgelopen maart zelf de vorderingen kunnen zien. Ze hebben met Pastor Philip en de dokter besproken wat op het ogenblik de eerste prioriteit is.
Dat is een Surgical Diatnermy machine en die zal gebruikt worden bij operaties.
Het zou fijn zijn als dit gerealiseerd zou kunnen worden. Helpt U mee?
Ton en Tineke Sauer
.
Voor al deze activiteiten/doelen is geld nodig en wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u en jou aan!
..