Activiteiten

Activiteiten

Koffieochtenden
Iedere derde woensdagochtend van de maand is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in De Schakel. Soms wordt er een externe spreker uitgenodigd.

Maaltijden
De Stichting Spreng en Schakel organiseert van september t/m mei maandelijks een gezamenlijke maaltijd in De Spreng. U kunt zich hier aanmelden. De exacte data vindt u in de agenda.

Bijbelstudiegroep
Elke twee weken van oktober tot april/mei is er op donderdagochtend, onder leiding van ds. Bernard Schelhaas, Bijbelstudie in De Schakel. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Info hier.

Gespreksgroep voor ouders met jonge kinderen
Vijf keer per kerkelijk seizoen komt de groep voor jonge ouders bij elkaar al dan niet met de kinderen. Met elkaar worden vragen rondom geloofsopvoeding besproken en met de kinderen leuke activiteiten ondernomen. Als u wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met de predikant.

Gemeenteavonden
Twee keer per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden. De kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen dan verantwoording af over het gevoerde beleid. De gemeenteleden worden geïnformeerd over lopende zaken en bijzonderheden, er kunnen vragen worden gesteld en soms wordt er een presentatie gegeven over een inhoudelijk onderwerp.

Kwartaalbijeenkomsten
Vier keer per jaar wordt er een kwartaalbijeenkomst georganiseerd. Daaraan nemen de predikant, de wijkouderlingen, de diakenen, de diaconale werkers en de contactpersonen deel. Er is ruimte om ervaringen te delen en er wordt met elkaar een actueel, inhoudelijk onderwerp besproken.

Filmavonden
Stichting Spreng en Schakel vertoont van september t/m mei maandelijks op vrijdagavond in De Spreng een film met een actueel thema en/of bijzondere boodschap. Na de film kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat. Suggesties voor nog te vertonen films zijn van harte welkom.