Protestantse Gemeente Oude Wetering

Jeugdouderling Afdrukken
Het jeugdwerk in onze gemeente wordt in principe gecoördineerd door de jeugdouderling. Deze zet zich er voor in om de jongeren te betrekken bij het leven van de gemeente en heeft contact met het georganiseerde jeugd- en jongerenwerk. Ook wordt verslag gedaan van het werk van die commissies aan de kerkenraad en worden hun belangen behartigd binnen de kerkenraad. Helaas hebben we op dit moment een vacature, dus als je je aangesproken of geroepen voelt, dan horen wij dit graag. Een telefoontje of mailtje naar de voorzitter of de scriba van de kerkenraad is voldoende. Wij nemen dan contact met je op.