Protestantse Gemeente Oude Wetering

Ouderlingen Afdrukken

De wijkouderlingen verzorgen, in overleg met de predikant, het pastorale werk in de gemeente, onder andere door middel van huisbezoeken.

Sinds eind 2014 zijn voor elk adres in elke wijk contactpersonen van de kerk aangesteld. Zij functioneren als oren, ogen en mond van de kerk naar de mensen in de wijk en vice versa.
In iedere wijk functioneert een wijkteam onder leiding van de wijkouderling. Ontbrekende gegevens kunt u opvragen bij de scriba: