Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bijbelstudiegroep Afdrukken

De leden van de Bijbelstudiegroep komen elke twee weken op donderdagochtend bij elkaar in De Schakel. Een aantal deelnemers is al vanaf de start in 1983 lid. Samen zijn we op zoek naar antwoorden op de vragen die ons bezighouden in ons dagelijks bestaan en we doen dat aan de hand van een boek of van schriftgedeelten uit de Bijbel. In het seizoen 2014/2015 lezen we onder leiding van ds. B. Schelhaas het boek ‘Naderen om te horen, deel b’, geschreven door A.Th. Koot e.a.
.
Inlichtingen:
Willy van Ingen Schenau - / 071 3314502