Protestantse Gemeente Oude Wetering

Kinderkerstfeest Afdrukken
Bij de grote kerkelijke feesten wordt het extra duidelijk waar het in de gemeente om gaat. Deze feesten zijn bij uitstek gelegenheden om met kinderen - naast de ‘gewone’ viering met de gemeente - een extra viering te houden, waarin zoveel mogelijk bij hun leeftijd kan worden aangesloten. Omdat Jezus voor alle mensen is geboren, hopen wij dat ook mensen die niet zijn aangesloten bij een kerk zich tijdens het feest thuis zullen voelen. Dit jaar zullen we Kerst met kinderen, ouders, grootouders, ooms en tantes en ook met alle andere kerkleden vieren op Kerstavond om 19.00 uur in De Spreng. Ook de buurtbewoners krijgen een speciale uitnodiging om kerstavond bij te wonen.
We willen nog niet veel verklappen, maar we komen elk jaar weer met een andere uitvoering van dit traditionele kerstfeest. Het blijft dus elk jaar een verrassing, maar zoals altijd belooft het een kerstviering te worden met een gezellige maaltijd, iets te drinken, iets lekkers en voor de kinderen tot 12 jaar een mooi boek. We rekenen op veel kinderen met hun familie.