Protestantse Gemeente Oude Wetering

Redactie Afdrukken

De redactie van Langs de Wetering bestaat uit leden van de PR-groep.
Kopij per e-mail aanleveren:  
uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan de redactievergadering vóór 17.00 uur. Verschijningsdata worden gepubliceerd in het kerkblad.
Coördinatoren bezorging:
Ton Brus - 071 3318780
Kees Idelenburg - 071 3314083