Protestantse Gemeente Oude Wetering

SOW proces Afdrukken
In 1973 was er een gesprek tussen Hervormde en Gereformeerde ouderlingen naar aanleiding van het landelijke rapport Samen-Op-Weg, maar dit gesprek leverde weinig op. Wel werd in die tijd het nieuwe Liedboek aanvaard en in een gezamenlijke dienst in gebruik genomen.
Na 1973 kwamen er in de loop van de tijd gezamenlijke activiteiten tot stand; er werd een SOW-groep samengesteld hetgeen o.a. resulteerde in veel samenwerking binnen het jeugdwerk en geregeld gezamenlijke diensten. Rond het jaar 2000 stagneerde het proces, maar begin 2002 werd een nieuwe SOW-commissie opgericht met de opdracht concrete plannen en voorstellen aan de beide kerkenraden aan te reiken voor de realisatie van een federatief verband van de Nederlandse Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Oude- en Nieuwe Wetering. Vanaf die tijd ging het snel: de federatie kwam tot stand in mei 2004. En eind 2005 is een commissie gestart met de voorbereidingen van de fusie van beide kerken, die gepland staat per 1 januari 2007.
Als eerste predikant van de Protestantse Gemeente van Oude Wetering is op 4 juni 2006 ds. Martin v.d. Velden bevestigd.