Protestantse Gemeente Oude Wetering

Dragersvereniging 'Steunt Elkander' Afdrukken
Deze vereniging werd opgericht in 1924. Het doel van de vereniging is om bij iemands overlijden de gehele uitvaart, hetzij dit begraven of crematie betreft, zonder winstoogmerk te verzorgen.
De contributie is een donatie en bedraagt € 5,00 per jaar. Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL74 ABNA 089 24 01 265. Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als de donateurs van de vereniging de jaarlijkse contributie automatisch zouden willen overmaken, dit bespaart de nodige incassokosten.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
A.C.D. Verweij, voorzitter  0715018270
Vacant, 2e voorzitter
B. van Tol, secretaris   0713315054
C. Horsman, penningmeester  0713316197
L.W. van der Luit    0713312154
Uitvaartleider:
M.J. (Marja) van Tol-van der Luit, 0622160792 / 0713315054.
Voor het regelen van de uitvaart kan de familie contact opnemen met de uitvaartleider en bij geen gehoor met één van de bestuursleden. De betreffende telefoonnummers zijn ook terug te vinden op de binnenzijde van de omslag van ‘Langs de Wetering’.