Protestantse Gemeente Oude Wetering

Oecumenisch Beraad Afdrukken

Het Oecumenisch beraad is een samenwerkingsverband in onze plaatsen tussen drie kerkgemeenschappen: de Rooms-katholieke, de Remonstrantse en de Protestantse. De kerken in onze commissie worden vertegenwoordigd door de voorgangers Charles Horsthuis, ds. Roos Ritmeester en ds. Christa Jonkheer, alsmede door de leden Anneke Rietbroek namens de Rooms-katholieke kerk, Marian van Velzen en Mieke Verkuijl namens de Protestantse Gemeente en Bram van der Voet namens de  Remonstrantse kerk.
Maandelijks wordt er in Huize Jacobus een oecumenische dienst  gehouden; naast de voorgangers zijn er ook vrijwilligers die hieraan meewerken.
Jaarlijks vinden er twee oecumenische diensten plaats in een van onze kerken, één in het voorjaar en één in het najaar. Dit jaar worden beide diensten in de Sprengkerk gehouden.
Op vrijdag 13 februari wordt er een avond Muziek en Poëzie in het Remonstrantse kerkgebouw gehouden. In het voorjaar van 2015 zal weer een reis naar de Passiespelen worden georganiseerd.
Tijdens de vastenweek wordt er een oecumenische vastenmaaltijd gehouden.
Dit jaar wordt er rond de langste dag een kerkennacht georganiseerd.
Mocht u suggesties hebben, dan horen wij het graag van u.
In onze kerkbladen houden wij u op de hoogte van de te houden activiteiten en zullen wij u verder informeren.
Contactpersoon:
Marian van Velzen,