Kerkdiensten

Kerkdiensten

Rondom de diensten

Aanvangstijd
In het algemeen beginnen de kerkdiensten in de periode april t/m oktober om 09.30 uur en in de periode november t/m maart om 10.00 uur. Op de grote feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren beginnen de diensten ook om 10.00 uur. Actuele informatie over de kerkdiensten vindt u in de agenda.

Welkom
Iedere kerkdienst wordt u bij binnenkomst welkom geheten door een gemeentelid.

Liedboek
In de eredienst wordt er gezongen uit het Liedboek 2013, ‘zingen en bidden in huis en kerk’.

Organist
Kerkmusicus Jaap van Muijden is de vaste organist. Daarnaast begeleiden ook Gert Stad en Nathan Klerk regelmatig de gemeentezang op het orgel.

Lector
Eén van de lectoren verzorgt tijdens de eredienst de door de predikant opgegeven schriftlezing(en).

Collecte
In de kerkdienst wordt er voor twee doelen gecollecteerd. De rode collectezak is bestemd voor de kerk en de blauwe voor de diaconie.

Collectebonnen
Collectebonnen kunt u elke zondag vóór of na de dienst verkrijgen bij de koster. Het verschuldigde bedrag dient u over te maken op de bankrekening van de kerk. De aankoop van collectebonnen kan mogelijk fiscaal voordeel voor u opleveren.

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. Op de grote feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) wordt er voorafgaand aan de dienst koffie geschonken.

Kindernevendienst en kinderoppas

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst of kinderoppas mogelijk. U kunt zich hiervoor tijdig (uiterlijk op donderdagavond) aanmelden via de Whatsapp groep van de kindernevendienst. Maakt u nog geen deel uit van deze groep, dan kunt u zich hier opgeven.

Ringleiding

De Schakelkerk en de Sprengkerk zijn voorzien van een ringleiding, die ervoor zorgt dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in het kerkgebouw kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid.

Autodienst

Wie geen vervoer heeft naar de kerk kan gebruik maken van de autodienst. U kunt zich hier opgeven.

Kerktelefoon/Kerkomroep

De diensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via internet (www.kerkomroep.nl). De groep Licht en Geluid verzorgt de aansluitingen voor de kerktelefoon. U kunt een aansluiting hier aanvragen. Voor een aansluiting wordt jaarlijks een eigen bijdrage gevraagd.