Omzien naar elkaar

De gedenkplek in de Schakelkerk maakt zichtbaar dat we verleden, heden en toekomst samen delen.

Het begin, Alpha, wordt gesymboliseerd door de doopschelpen en het einde, Omega, door de gedenkstenen van de gemeenteleden die zijn overleden.

 

 

Momenten in het leven

  • Geboorte

Het blijde nieuws van een geboorte kunt u kenbaar maken door een geboortekaartje te sturen naar de predikant en de scriba.

  • Doop

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders een doopgesprek plaats.

  • Belijdenis

Overweegt u belijdenis te doen, neem dan contact op met de predikant om deel te nemen aan belijdeniscatechisatie.

  • Huwelijk

Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant.

  • Uitvaart

Wanneer er voor een kerkelijke uitvaart is gekozen, dan kunnen de nabestaanden dit aangeven bij de uitvaartleider of direct contact opnemen met de predikant. Voor de complete verzorging van een uitvaart kunt u contact opnemen met Dragersvereniging ‘Steunt Elkander’.

Gesprek met ouderling, contactpersoon of predikant
Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of de predikant of bezoek van uw contactpersoon, dan kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen.

Bezoek in het ziekenhuis
Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van de predikant op prijs, dan kunt u dit aan de predikant melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis hoort de predikant graag zo snel mogelijk.

Verjaardagskaart
Ieder gemeentelid ontvangt ter gelegenheid van de verjaardag een felicitatiekaart. De bezorger van de kaart heeft een collectebusje bij zich waar u een gift in kunt doen ten behoeve van het onderhoud van de kerkorgels.