Top 2000 kerkdienst

Op oudejaarsdag, zondag 31 december 2023, organiseren we voor de derde keer een Top2000 kerkdienst.
In deze dienst staat muziek centraal die je niet zo snel zou verwachten in een kerkdienst maar wel in de Top 2000, de muzieklijst die traditioneel wordt uitgezonden op NPO Radio 2 in de week tussen 1e Kerstdag en oudjaarsavond middernacht.

Dit jaar wordt deze lijst al voor de 25e keer uitgezonden.
In deze lijst staan veel nummers die meer inhoud hebben dan je in eerste instantie zou verwachten. Muziek met diepere gedachten, muziek die inspireert en waar geloof uitspreekt, of waar belangrijke levensvragen worden gesteld. Allemaal onderwerpen waar het juist in de kerk ook over mag gaan. 


Dit jaar hebben we als thema gekozen: ‘Tijd voor vrede’.
Enerzijds is dit thema de afsluiting van een periode in de kerk waar het thema tijd centraal stond. Anderzijds is er ook gekozen voor dit thema als we kijken naar de situatie in de wereld waar heel veel mensen zo’n behoefte hebben aan een blijde boodschap van hoop en vrede.

Bijzonderheden over deze dienst vindt u in de ‘agenda’.

Kliederkerk

Zondag 19 maart Kliederkerk: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Na de eerste aanzet op de afgelopen Startzondag is er op 19 maart weer Kliederkerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.

Na de gezamenlijke start zijn er verschillende activiteiten, rondom het thema ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ We zorgen dat er voor iedereen iets leuks is, ook wanneer u wat dichter bij uw comfort-zone wilt blijven. Na de activiteiten komen we weer bij elkaar, om de dienst af te sluiten en samen een hapje te eten. De bijeenkomst zal van 10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur duren.

We hopen op een mooie opkomst, zodat we gezamenlijk verdieping kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Voor de mensen die thuis meevieren is er een live verslaggever.

‘Verbijstering om Oekraïne’

De vreugde dat we na bijna 2 jaar afscheid hebben kunnen nemen van de coronamaatregelen, werd deze week overschaduwd door de oorlog in Oekraïne die deze week in alle hevigheid is losgebarsten. Met verbijstering kijken we naar de beelden.

De Wereldraad van Kerken heeft opgeroepen tot wereldwijd gebed op Aswoensdag, 2 maart. Wij sluiten ons daar graag bij aan met een Vesper in de Schakelkerk, die om 19.00 uur begint.
Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie.
“Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.”

Online kerkdiensten dec / jan

Het laatste berichtje op onze website dateert al weer van een tijdje geleden.
Om precies te zijn een jaar geleden toen er in een persconferentie ook werd aangekondigd dat Nederland in een totale lockdown ging. Ook dit jaar gaan we weer over op online diensten nadat in de persconferentie van 19 december 2021 wederom een lockdown is aangekondigd.
In elk geval tot en met 9 januari kunt u thuis luisteren naar de kerkdienst via de kerktelefoon of via de kerkomroep.
De Kerkenraad wenst u, ondanks alles, een gezegend kerstfeest toe.
Laten we hopen en bidden dat 2022 ons meer perspectief geeft om elkaar weer te ontmoeten en te zien. Tot die tijd maken we er het beste van. Gods zegen toegewenst.

Gevolgen lockdown voor de kerkdiensten

De toespraak van de minister president op 14 december met de mededeling dat het land ‘op slot’ gaat, heeft ook gevolgen voor de komende kerkdiensten rond kerst en nieuwjaar.
Een en ander betekent dat we helaas weer terug gaan naar online kerkdiensten.
Daarmee sluiten we aan bij het landelijk advies van de PKN om zoveel mogelijk diensten via de digitale weg aan te bieden.
Deze situatie zal in elk geval gelden tot en met zondag 17 januari. We houden u op de hoogte als er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen en de situatie anders wordt.
Het is anders dan we hadden gehoopt, maar ondanks alles gaat het kerstfeest door.
De Kerkenraad wenst u een kerst vol vrede, warmte en geluk.
‘Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5). Houd moed en blijf gezond!

Online kerkdiensten

De kerkenraad heeft op maandagavond 5 oktober 2020 een extra overleg ingelast om het laatste advies van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te bespreken.
De ruimte die er was om kerkdiensten te houden, wordt weer beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk in het algemeen is ontstaan.
Het advies van de PKN is om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Op basis van deze nieuwe situatie en de toename van het aantal mensen dat op dit moment in de gemeente Kaag & Braassem positief wordt getest op het corona virus heeft de kerkenraad doen besluiten om van zondag 11 oktober t/m zondag 15 november 2020 alleen online kerkdiensten aan te bieden.
De kerkenraad hoop met dit besluit voor de komende tijd duidelijkheid te scheppen. We blijven online met elkaar verbonden en vertrouwen op God die ons nabij wil zijn.

Welkom in de kerk!

Wij krijgen weer wat meer lucht om – binnen de regels – ons leven en samenleven vorm te geven. Dat geldt ook voor het kerkelijk leven. Dat betekent dat we vanaf zondag 5 juli a.s. de kerkdiensten weer gaan hervatten: daarom een hartelijk welkom in de kerk!
Nog niet zoals we dat voorheen deden, maar binnen de kaders die de overheid aangeeft.
Dat betekent allereerst een andere indeling in de kerk, op 1,5 meter van elkaar.
De Sprengkerk biedt betere mogelijkheden om een 1,5 meter setting te realiseren en daar maken we nu dankbaar gebruik van.

Om alles in goede banen te leiden heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld waarin we voorlopig gaan werken met een reserveringssysteem via een speciaal 06-nummer. Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich wekelijks aan te melden op telefoonnummer 06 57 39 22 84, de telefoon van de PG Oude Wetering.
Aanmelden kan via een SMS-je of een Whatsappje (vergeet niet in het berichtje uw naam te vermelden). Ook kunt u op donderdag- en vrijdagavond bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Om iedereen een veilige plek in de kerk te geven, vragen wij u de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen als u naar de kerk komt. Wat betreft gemeentezang moeten we nog even geduld hebben. Samenzang wordt vooralsnog afgeraden. In de diensten wisselen we onlinemuziek af met orgelmuziek en de teksten worden via de beamer weergegeven.

Hervatten kerkdiensten

Na een periode van online kerkdiensten, waarin we toch in verbondenheid met elkaar konden vieren, zoeken we de komende tijd naar wegen om de samenkomsten weer op te starten binnen de aangegeven richtlijnen. Op zondag 14 en zondag 21 juni zullen we met de kerkenraad en andere personen die een taak hebben of verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de kerkdienst ‘oefenen’ met het protocol dat is opgesteld om ‘veilig’ samen te komen. Dit ter voorbereiding op de kerkdiensten vanaf juli wanneer er een verdere versoepeling van de maatregelen wordt doorgevoerd. Alles echter onder voorbehoud van de maatregelen die door de overheid worden genomen.

In Christus verbonden

We leven in onzekere en ongewone tijden. Het is vreemd dat de kerkdeuren op zondag gesloten blijven, juist nu we elkaar in deze moeilijke tijd zouden willen ontmoeten om elkaar te steunen en te bemoedigen. In deze corona tijd is het zoeken naar wegen om toch met elkaar verbonden te blijven en met elkaar kerk te zijn. Hiertoe hebben wij allereerst de nieuwe website van onze kerk versneld
in gebruik genomen. Houd de website de komende tijd in de gaten voor het laatste nieuws!

Ook willen we vragen of u uw e-mailadres aan ons door zou willen geven. Zo is het mogelijk om u de komende tijd snel op de hoogte te stellen van nieuwe initiatieven of ontwikkelingen.
Uw e-mailadres kunt u doorgeven aan de scriba.
Daarnaast luiden op de woensdagavonden door heel het land om 19:00 uur de kerkklokken van hoop en troost. Ook onze gemeente doet mee.
Ondanks dat contacten worden gemist, gebeuren er gelukkig ook veel mooie dingen.
Mensen doen boodschappen voor elkaar, bellen elkaar op of sturen een kaartje naar elkaar.
Ouderen skypen of facetimen.
Mocht u eenzaam zijn, hulp nodig hebben, een luisterend oor willen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon, wijkouderling of predikant. Samen komen we hier doorheen.

Ik wens jullie vrede, zegt Jezus als hij verschillende huizen binnenstapt en mensen ontmoet.
Nog steeds mag die vrede in ons huis en in ons hart wonen.
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

ds. Christa Jonkheer