Gevolgen lockdown voor de kerkdiensten

De toespraak van de minister president op 14 december met de mededeling dat het land ‘op slot’ gaat, heeft ook gevolgen voor de komende kerkdiensten rond kerst en nieuwjaar.
Een en ander betekent dat we helaas weer terug gaan naar online kerkdiensten.
Daarmee sluiten we aan bij het landelijk advies van de PKN om zoveel mogelijk diensten via de digitale weg aan te bieden.
Deze situatie zal in elk geval gelden tot en met zondag 17 januari. We houden u op de hoogte als er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen en de situatie anders wordt.
Het is anders dan we hadden gehoopt, maar ondanks alles gaat het kerstfeest door.
De Kerkenraad wenst u een kerst vol vrede, warmte en geluk.
‘Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5). Houd moed en blijf gezond!