Welkom in de kerk!

Wij krijgen weer wat meer lucht om – binnen de regels – ons leven en samenleven vorm te geven. Dat geldt ook voor het kerkelijk leven. Dat betekent dat we vanaf zondag 5 juli a.s. de kerkdiensten weer gaan hervatten: daarom een hartelijk welkom in de kerk!
Nog niet zoals we dat voorheen deden, maar binnen de kaders die de overheid aangeeft.
Dat betekent allereerst een andere indeling in de kerk, op 1,5 meter van elkaar.
De Sprengkerk biedt betere mogelijkheden om een 1,5 meter setting te realiseren en daar maken we nu dankbaar gebruik van.

Om alles in goede banen te leiden heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld waarin we voorlopig gaan werken met een reserveringssysteem via een speciaal 06-nummer. Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich wekelijks aan te melden op telefoonnummer 06 57 39 22 84, de telefoon van de PG Oude Wetering.
Aanmelden kan via een SMS-je of een Whatsappje (vergeet niet in het berichtje uw naam te vermelden). Ook kunt u op donderdag- en vrijdagavond bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Om iedereen een veilige plek in de kerk te geven, vragen wij u de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen als u naar de kerk komt. Wat betreft gemeentezang moeten we nog even geduld hebben. Samenzang wordt vooralsnog afgeraden. In de diensten wisselen we onlinemuziek af met orgelmuziek en de teksten worden via de beamer weergegeven.

Hervatten kerkdiensten

Na een periode van online kerkdiensten, waarin we toch in verbondenheid met elkaar konden vieren, zoeken we de komende tijd naar wegen om de samenkomsten weer op te starten binnen de aangegeven richtlijnen. Op zondag 14 en zondag 21 juni zullen we met de kerkenraad en andere personen die een taak hebben of verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de kerkdienst ‘oefenen’ met het protocol dat is opgesteld om ‘veilig’ samen te komen. Dit ter voorbereiding op de kerkdiensten vanaf juli wanneer er een verdere versoepeling van de maatregelen wordt doorgevoerd. Alles echter onder voorbehoud van de maatregelen die door de overheid worden genomen.