Online kerkdiensten

De kerkenraad heeft op maandagavond 5 oktober 2020 een extra overleg ingelast om het laatste advies van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te bespreken.
De ruimte die er was om kerkdiensten te houden, wordt weer beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk in het algemeen is ontstaan.
Het advies van de PKN is om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Op basis van deze nieuwe situatie en de toename van het aantal mensen dat op dit moment in de gemeente Kaag & Braassem positief wordt getest op het corona virus heeft de kerkenraad doen besluiten om van zondag 11 oktober t/m zondag 15 november 2020 alleen online kerkdiensten aan te bieden.
De kerkenraad hoop met dit besluit voor de komende tijd duidelijkheid te scheppen. We blijven online met elkaar verbonden en vertrouwen op God die ons nabij wil zijn.