‘Verbijstering om Oekraïne’

De vreugde dat we na bijna 2 jaar afscheid hebben kunnen nemen van de coronamaatregelen, werd deze week overschaduwd door de oorlog in Oekraïne die deze week in alle hevigheid is losgebarsten. Met verbijstering kijken we naar de beelden.

De Wereldraad van Kerken heeft opgeroepen tot wereldwijd gebed op Aswoensdag, 2 maart. Wij sluiten ons daar graag bij aan met een Vesper in de Schakelkerk, die om 19.00 uur begint.
Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie.
“Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.”